Technologie

Rakennusmateriaalit voidaan käyttää tehokkaasti ja oikein hyväksi.

Hyvissä olosuhteissa tapahtuva valmistus mahdollistaa tehokkaan laadunvalvonnan, jolloin elementtien laatutaso on yleensä parempi kuin mitä se paikalla rakennettaessa olisi.

Työ nopeutuu ratkaisevasti rakentamisen kriittisimmässä vaiheessa.

Ulkoisten sääolosuhteiden haittavaikutukset pienenevät ja rakentaminen voidaan tehdä muulloinkin kuin kesäaikaan.

http://kipposentie.blogspot.com/

Katso myös Ainon ja Marskan taloprojekti

Distributeurs

Trouvez la liste des Représentants Kymppitalot,
en cliquant sur le lien