Elementtirakentaminen

Elementtirakentamisen etuja verrattuna paikalla rakentamiseen

Rakennusmateriaalit voidaan käyttää tehokkaasti ja oikein hyväksi.

Hyvissä olosuhteissa tapahtuva valmistus mahdollistaa tehokkaan laadunvalvonnan, jolloin elementtien laatutaso on yleensä parempi kuin mitä se paikalla rakennettaessa olisi.

Työ nopeutuu ratkaisevasti rakentamisen kriittisimmässä vaiheessa.

Ulkoisten sääolosuhteiden haittavaikutukset pienenevät ja rakentaminen voidaan tehdä muulloinkin kuin kesäaikaan.

Blogia talliprojektista:

http://kipposentie.blogspot.com/

Kymppitallin asennusvideoita